Ebeveynler çocuklarının sağlıklı bir şekilde gelişim sağlayabilmeleri konusunda oldukça hassastır. Bu doğrultuda çocuklarının fiziksel ve ruhsal gelişimine önem verirler.

Çocuk gelişimini önemseyen ebeveynler; çocuklarında otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gerilikler, duygusal ve dürtüsel gibi sorunlar ortaya çıktığı zaman çaresiz kalabiliyorlar. Bu ve bu sorunlara benzer birçok sorun DIR Floortime yöntemi ile tedavi edilebiliyor. Yüksek oranda olumlu sonuç veren bu tedavi yöntemi hakkında detaylı tüm bilgileri sizlerle paylaşalım.

Floortime, DIR Modelinin Temelidir

Floortime, DIR modelinin temelini oluşturan yöntemdir. Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi sadece çocuk üzerinden bir tedavi söz konusu değildir. Bu yöntemde farklı gelişimsel zorluklar yaşayan çocuklar ve bu çocukların aileleri hedef alınır. Kapsamlı bir yöntem olarak karşımıza çıkan Floortime çocuğun motor, dil ve bireysel duyu becerilerinin adım adım gelişmesini sağlar.

Bu yöntemde çocuk her gelişim basamağının farkındadır ve her basamakta öğrendikleri arasında olumlu bir ilişki kurulması amaçlanır. Aileyi de işin içerisine katan yöntem; ailelerin çocuklarını daha iyi tanımaları ve beraber çözüm üretebileceklerini öğretir. Çocuklarını daha iyi tanıyan aileler çocuklarının liderliğinde oluşturulan bu yöntemde, onlarla daha kolay bir şekilde iletişim sağlayıp yaşadıkları zorlukları atlatabilirler.

DIR Modeli Nedir?

DIR modeli, multidisipliner ve kapsamlı bir yöntemdir. Çocuk bütün olarak değerlendirilir ve çocuğun insanlarla olan iletişimi üzerinde durulur. İletişim esnasında çocuk kendi dünyasında olan kişiler ile bağ kurar ve gelişimi için onlarla iletişime açık bir duruma gelir.

DIR modelinin kapsamında yer alan 3 farklı gelişim ilkesi bulunur.

D (Development) Gelişimsel Bölüm

Gelişimsel bölümde altı duygusal gelişim basamağı vardır. İlk olarak çocuğun gelişim basamaklarından hangisinde yer aldığının tespit edilmesini sağlar.

  • Ortak ilgi – Dikkat
  • Bağlantı kurma
  • İki yönlü iletişim
  • Karşılıklı problem çözmeye yönelik etkileşim
  • Duygusal fikirler
  • Soyut düşünme, nedensellik

I (IndividualDifferences) Bireysel Farklılıklar Bölümü

Bireysel farklılıklar bölümünde çocuğun çevresi ve kendi bedeni üzerinden gelen uyaranlara tepkisi ölçülür. Bu tepkileri ölçümlendikten sonra da çocuğa uygun olabilecek etkili bir çalışma programı oluşturulur.

R (RelationshipBased) İlişki Temelli Bölüm

Gelişimsel ve bireysel farklılıklarda incelenen durumlar için harekete geçilen bölüm burasıdır. Aile ve eğitimci çocukta yapılan incelemeler ışığında, çocuğun fonksiyonel ve duygusal gelişiminde ilerlemeye başlar.

Hangi Durumlarda, Kimlere Uygulanabilir?

  • Öğrenme ve Dikkat ile İlgili Zorluklar
  • İletişim ve Dil ile İlgili Zorluklar
  • Genel Gelişim Gerilikleri
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Floortime Yöntemi Neyi Hedefler?

Floortime farklı hedefler üzerinden hareket eder ve temelde çocuğa yönelir. Çocuk normal yaşantısı üzerinde takip edilir. Doğal durumda nasıl ilerleyeceği konusunda yol gösterilir. Burada çocuğun nasıl motive olduğu, nelerden eğlendiği veya tam tersi durumlar öğrenilir. Tedavinin başarılı ilerlemesi için bu adımlar oldukça önemlidir. Bu adımlarda çocuk ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra gelişmesini sağlayacak oyunlar tasarlanır ve basamak atlaması için çocuk desteklenir.

Hedefin bu aşaması tamamlandıktan sonra çocuğun çevresi ile iletişim kurması sağlanır. Çevresiyle iletişimi kopmuş çocuklar söz konusu olabilir. Bu noktada da çocuk farklı, ilgisini çekecek aktiviteler ile iletişime yöneltilir. Hedefler başarıya ulaşıp çocukla iletişime geçildikten sonra gelişmesi kolaylıkla sağlanabilir.