Günümüzde farkındalığın en fazla artış gösterdiği alanlardan biri de “Özel Öğrenme Güçlüğü” olan Disleksi’dir. Farkındalığın artmasında gerek ebeveyn tutum ve davranışları gerekse sosyal etkileşimlerin artması önemli bir rol içermektedir.

Peki nedir, Disleksi?

Disleksi, bireyin okuma, yazma, konuşma, matematik işlemleri gibi akademik işlerde görülen gelişimsel bir “Özel Öğrenme Güçlüğü”dür. Bireyin zekası ile açıklanamayacak bir bozukluktur.

Çünkü bu bireyler normal veya normalin üstünde bir zeka seviyesine sahiptirler. Ancak şu da yanlış bilinen bir gerçektir ki, Disleksi olan bireyler her defasında üstün zekalı olmak zorunda değillerdir.

Disleksi tanısı, uygulanan standart testler sonucu bireyin yaşına, zeka seviyesine ve almış olduğu eğitim düzeyine göre beklenilen düzeyin önemli ölçüde altında olması sonucu konulabilmektedir.

Unutmayın! Disleksi çocuğun zeka seviyesi ile açıklanamaz dolayısıyla bu bozukluk çocuğun zeka seviyesi normal olduğunda, hiçbir fiziksel ya da duygusal bozukluğa sahip olmadığında, yeterli düzeyde eğitim aldığında ve sosyo-kültürel çevresi yüksek olduğunda dahi ortaya çıkabilmektedir.

Bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de Disleksi’nin bir hastalık olmadığıdır. Dolayısıyla herhangi bir tıbbi tedavisi ya da ilacı yoktur. Özel Öğrenme Güçlüğü, öğrenme süreci içerisinde bireyin bilgi kazanımlarının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının yeterli işlevleri gösterememesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Buradan şu sonuca varılmalıdır ki Disleksi, duyu organları, duyusal, davranışsal aksaklıklar nedeni ile öğrenememe hali değildir.

En Belirgin Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler çeşitli alanlarda ortaya çıkabilmektedir. Ancak en sık ipuçlarına rastlanan alan dil gelişimi alanıdır. Belirtileri dönemsel olarak incelediğimizde;

6 Yaş Öncesi

-Konuşmanın gecikmesi görülmektedir.

-Objeleri isimlendirmekte sıkıntı yaşarlar.

-Birbirine yakın isimleri sık karıştırırlar. Sakal yerine bıyık ifadesi kullanma gibi.

-Ses ya da sözcükleri karıştırırlar. Kitap yerine ‘’ Kipat’’ gibi.

-Birilerinin yardımı olmaksızın giyinmede zorluk yaşarlar.

-Ritmik hareketlerde zorlanırlar.

-Kıpır kıpır olma halindedirler, organize olmakta zorluk yaşarlar.

-Zayıf hafıza.

-Ailede Disleksi olması.

 

7-11 Yaş

-Kelimeleri hecelerine ayırmada zorluk yaşarlar.

-Okuma hatası sık yaparlar, bu nedenle yüksek sesle okumaktan kaçındıkları sık görülür.

-Satır, sözcük, hece ve harf atlaması en sık görülen belirtilerdendir.

-Rakam ve kelimeleri ters okuyabilir ve yazabilirler. ‘’15’’  yerine ‘’51’’ yazma ya da ‘’Ev’’ yerine ‘’Ve’’ diye okuma görülebilir.

-Saat kavramını öğrenmekte zorlanırlar. Akrep ve yelkovanlı saatler en sık rastlanan alanlardır.

-Matematik alanında zorluklar yaşarlar. Basit işlemleri yaparken zorlanırlar, çarpım tablosunu kolay öğrenemezler.

-Sağ-sol kavramını karıştırırlar.

-Sınıfta hep tahtadaki yazılanları ya da ödevleri yetiştirme telaşı içerisindedirler.

 

12 Yaş ve Üzeri

-Düşüncelerini ifade etmekte zorlanma yaşarlar. Çünkü sözcük dağarcığında kısıtlılık mevcuttur.

-“Sen ne düşünüyorsun?” gibi açık uçlu soruları cevaplamada zorluklar yaşarlar.

-Yavaş okuma devam etmektedir.

-Soyut kavramları anlamakta zorlanırlar.

-Yer-zaman kavramlarını karıştırmaya devam ederler. Tanıdıkları şehirde dahi kaybolma sık görülmektedir.

Belirtilerin dikkate alınması önemlidir. Çünkü erken tanı ve yapılacak erken takviyeler tedavi için oldukça büyük paya sahiptir. Günümüzde Disleksi için bilimsel temelli tedavi bulunmamakla birlikte bireysel eğitim desteği en etkili ve hızlı sonuç alınan yöntem olarak görülmektedir.