ETEÇOM ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-BasedApproach) dayalı bir programdır. Birincil bakıcının (Ebeveyn ya da eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeyi ve çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler.

ETEÇOM Denenmiş Bir Yöntem midir?

ETEÇOM ABD’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından geliştirilip 2006 yılında program haline getirilmiştir. ABD, Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Biz Rüzgar Terapi olarak 2013 itibaren Yaygın Gelişimsel Destek Eğitim Programına ve Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programlarına yardımcı eğitim programı olarak kullanmaktayız.

ETEÇOM Kimler İçin Uygundur?

Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), SerebralPalsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni Belli Olmayan Gelişimsel Gerilik, Prematüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.

ETEÇOM’un Hedefi Nedir?

ETEÇOM eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında (Sosyal oyun oynayabilme, etkileşim başlatabilme, ortak dikkat gibi) 16 temel davranışı kazanması ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne öğretilir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır.