Bireysel özel eğitim, diğer bireylerin çoğunluğundan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstüm özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını hedefleyen, yetersizliği engele dönüşmeyi önlenmeyi amaçlayan, bireyi yeterli hale getirerek toplum içerine kaynaşmasını, bağımsız sosyal beceriler üreterek yaşamına devam etmesini amaçlayan eğitimdir.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler diğer bireylerden farklı öğrenme stilleri doğrultusunda öğrenim becerisi kazanırlar. Dolaysıyla bireysel eğitim desteği bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Disleksi olan bireylerle çalışmaya başlanmadan önce uzman eşliğinde bireyin desteğe ihtiyacı olan alanlar belirlenmelidir. Belirlenen alanlarda öğrenme stilleri tespit edilmelidir.

Bu tespitler doğrultusunda bireye özel yapılandırılmış çalışma programları uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır.

Birey akademik , sosyal , aile, bireysellik gib her konuda bireysel eğitim ile desteklenerek olabileceği en üst düzeye çıkma amaçlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki , özel öğrenme güçlükleri yaşayan bireylere verilen her destek aile ile iş birliği içerisinde yürütülmelidir. Yapılan destekler birey temelli planlanmalı ve çok yönlü olarak geliştirilmelidir.

Eğer çocuğunuzda Disleksi belirtileri gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.